.
    
        bbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi
                 


   İletişim
Ç.Ü. Logo
Kaynaklar
İlgili Web Siteleri
Google
PubMed
Sitede Hızlı Erişim

Merkezin Amaçları

Sağlıkla ilgili her türlü bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamalar için deney hayvanı sağlamak, cerrahi alt yapıyı oluşturmak ve operasyon öncesi ve sonrası deney hayvanının sağlığını ve bakımını üstlenmek,

Ç.Ü. Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (TIBDAM)

Araştırıcılara projelerinde kullanacakları deney hayvanları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

Üniversitede sağlık alanında araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek ve bu kişileri bilgilendirmek amacıyla seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermektir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA HAYVAN DENEYLERİ KURSU

Değerli Öğretim Elemanları ve Lisansüstü Öğrencileri,


T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Sertifika Programı çerçevesinde, Deney Hayvanları Kullanım Kursu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu kararı ile 30 Mayıs – 7 Haziran 2011 tarihleri arasında Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (TIBDAM) ile Tropikal Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi binalarında düzenlenmesi planlanmaktadır.


Söz konusu kurstan yararlanmak isteyenlerin, aşağıda bağlantısı bulunan başvuru formunu 20 Mayıs 2011 tarihine kadar doldurması gerekmektedir.

NOT: Kurs için başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri e-maille bilgilendirilecek, söz konusu mail içeriğindeki hesap numarasına 300 Tl. kurs ücretini yatırarak, dekont ve gönderilen mailde istenilen belgeler TIBDAM sekretaryasına iletilecektir. (Şehir dışından kurs için başvurusu kabul olan kursiyerler gerekli evrakları taratıp asingirik@cu.edu.tr mail hesabına aslını kurs sırasında teslim etmek koşuluyla gönderebilirler.)

DENEY HAYVANI ÜZERİNDE ÇALIŞMA SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU

Toplam Ziyaretçi Sayısı= 


TIBDAM Fotograf Galerisi

Ameliyethane

Laboratuvar


Ç.Ü. TIP FAKÜLTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ(ÇÜTF-DETAUM    Önceki Sayfa